HOME
LOGIN JOIN
MYPAGE BASKET ORDER USEINFO
DOLL
DOLLparts
OUTFIT
WIG
ACCESSORY
TOOLS
MAKE UP payment
personal payment
NOTICE
Q&A
FAQ
NOTICE(ENGLISH)
Q&A(ENGLISH)
FAQ(ENGLISH)
Guest gallery
 010-2910-1574
평일 13:00 ~ 16:00
주말,공휴일 휴무
게시판문의
국민은행 499401-01-275749
예금주) 비앤비돌
* * * Paypal * * *
bnb@juvat.net
 
 

 

[NOTICE] [Q&A] [FAQ] [NOTICE(ENGLISH)] [Q&A(ENGLISH)] [FAQ(ENGLISH)] [Guest gallery]
 
Q&A
 
총 게시물 : 96건   PAGE 4/10
no   content name date hits
::: 비앤비돌에 궁금한 것에 대해 문의주세요.  
2012/12/13 7578
66 재고 문의 드립니다 (1) 
박희순
2013/10/08 4
65 현금영수증 발행 문의 (1)  2013/09/06 3
64 품절의상 재입고 (1) 
서량
2013/09/04 4
63 사이즈 문의드려요 (1) 
김원정
2013/08/06 6
62 안녕하세요 문의드려요 (1)  2013/08/01 7
61 안녕하세요^^ (3) 
cygnus22
2013/07/29 13
60 문의 드립니다~ (3) 
박혜림
2013/07/29 12
59 문의드립니다. (2)  2013/07/25 8
58 문의드립니다~ (1)  2013/07/20 10
57 Re:문의드립니다~  
2013/07/21 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Copyright ⓒ BNBDOLL All right Reserved.

상호 : 비앤비돌 / 주소 :경기도 광주시 곤지암읍 구수동길 82
전화 :010-2910-1574 / 사업자등록번호 : 214-07-90264 [사업자정보확인] / 통신판매업신고번호 : 제 2016-경기광주-0053호
개인정보관리책임자 : 서윤미 / 대표 : 서윤미