HOME
LOGIN JOIN
MYPAGE BASKET ORDER USEINFO
DOLL
DOLLparts
OUTFIT
WIG
ACCESSORY
TOOLS
MAKE UP payment
personal payment
NOTICE
Q&A
FAQ
NOTICE(ENGLISH)
Q&A(ENGLISH)
FAQ(ENGLISH)
Guest gallery
 010-2910-1574
평일 13:00 ~ 16:00
주말,공휴일 휴무
게시판문의
국민은행 499401-01-275749
예금주) 비앤비돌
* * * Paypal * * *
bnb@juvat.net
 
 

 

[NOTICE] [Q&A] [FAQ] [NOTICE(ENGLISH)] [Q&A(ENGLISH)] [FAQ(ENGLISH)] [Guest gallery]
 
Q&A
 
총 게시물 : 96건   PAGE 7/10
no   content name date hits
::: 비앤비돌에 궁금한 것에 대해 문의주세요.  
2012/12/13 7827
36 스킨색상 문의드립니다. (1)  2013/03/13 8
35 잘받았습니다.^^ (1)  2013/03/09 5
34 개인결제창 요청드려요:D (1)  2013/03/03 9
33 오늘 택배 받았습니다. ^^ (1)  2013/03/02 7
32 문의드려요~ (1) 
미니
2013/03/01 4
31 질문드려요!! (1) 
유밋
2013/02/28 5
30 여러가지로 신경써주셔서 감사합니다~ (1)  2013/02/28 6
29 문의드려용:D (1)  2013/02/27 14
28 문의드립니다 (1) 
12
2013/02/22 8
27 안녕하세요: ) (2)  2013/02/21 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Copyright ⓒ BNBDOLL All right Reserved.

상호 : 비앤비돌 / 주소 :경기도 광주시 곤지암읍 구수동길 82
전화 :010-2910-1574 / 사업자등록번호 : 214-07-90264 [사업자정보확인] / 통신판매업신고번호 : 제 2016-경기광주-0053호
개인정보관리책임자 : 서윤미 / 대표 : 서윤미