HOME
LOGIN JOIN
MYPAGE BASKET ORDER USEINFO
DOLL
DOLLparts
OUTFIT
WIG
ACCESSORY
TOOLS
MAKE UP payment
personal payment
NOTICE
Q&A
FAQ
NOTICE(ENGLISH)
Q&A(ENGLISH)
FAQ(ENGLISH)
Guest gallery
 010-2910-1574
평일 13:00 ~ 16:00
주말,공휴일 휴무
게시판문의
국민은행 499401-01-275749
예금주) 비앤비돌
* * * Paypal * * *
bnb@juvat.net
 
 

 

[NOTICE] [Q&A] [FAQ] [NOTICE(ENGLISH)] [Q&A(ENGLISH)] [FAQ(ENGLISH)] [Guest gallery]
 
Q&A
 
총 게시물 : 96건   PAGE 8/10
no   content name date hits
::: 비앤비돌에 궁금한 것에 대해 문의주세요.  
2012/12/13 7579
26 이벤트 확인합니다 (2) 
지영
2013/02/21 12
25 이벤트 당첨 확인 (3)  2013/02/21 14
24 문의드립니다. (1) 
여름의소금
2013/02/21 8
23 재 문의 드립니다ㅠㅠ (1)  2013/02/20 8
22 구매관련 문의 드립니다:) (1) 
hanasama
2013/02/19 9
21 문의드립니다. (1)  2013/02/19 11
20 문의 드립니다^^ (1) 
치비우사
2013/02/16 8
19 배송 문의드립니다. (2)  2013/02/14 11
18 문의 드립니다~ (3)  2013/01/29 13
17 이벤트 쿠폰에 관하여 (1)  2013/01/28 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Copyright ⓒ BNBDOLL All right Reserved.

상호 : 비앤비돌 / 주소 :경기도 광주시 곤지암읍 구수동길 82
전화 :010-2910-1574 / 사업자등록번호 : 214-07-90264 [사업자정보확인] / 통신판매업신고번호 : 제 2016-경기광주-0053호
개인정보관리책임자 : 서윤미 / 대표 : 서윤미